Historik

Historik - en bussresa genom tiden.

Den 1 okt 1964 startades företaget genom att Bo Hultin övertog ett taxitillstånd med tillhörande Volvodroska

1964

Den 1 okt 1964 startades företaget genom att Bo Hultin övertog ett taxitillstånd med tillhörande Volvodroska. Denna droska byttes ut efter några månade mot en ny Mercedes. Taxiresor till och från tåget var väldigt vanliga på den tiden. Några sjukhem i trakterna behövde hjälp med förflyttningar till andra institutioner och många sjukresor utfördes. En större bil, som hade möjlighet att skjutsa person liggande på bår, köptes in.

1971

År 1971 bildades Horreds Bilstation AB. Den första bussen köptes in, skolskjutstrafik kontrakterades och företaget växte sakta.

1975

År 1975 bytte företaget namn till Horreds Bensin- och Bilstation efter det att bensinstationen med tillhörande butik och bilverkstad övertagits av Bosses föräldrar.

1980

År 1980 erhölls tillstånd för turistbusstrafik och en Setra för detta ändamål köptes in.

Buss med tillstånd i Tostared övertogs. Närliggande taxistationerna i Istorp och Sundholmen överlät sina taxi- och skolskjutstillstånd till Horreds Bensin- och Bilstation.

Färdtjänst och skolskjutsar i hela området, Horred, Istorp och Öxnevalla, kördes i kommunens regi. Sjukresor utfördes för landstingets räkning.

1983

År 1983 gjordes ännu en namnändring. Horredstrafiken AB tycktes mer passande eftersom buss- och taxitrafiken var den största delen av verksamheten

1995

År 1995 tog annan aktör över skolskjutstrafiken. Samtidigt erhölls avtal genom Buss i Väst, med dåvarande Älvsborgstrafiken, på linjetrafik i tätorten samt linjer mot Göteborg mm. på totalt 7 bussar. Denna trafik kördes fram till 2011.

2012

År 2012 tog kommunen beslut att färdtjänsten skulle upphandlas centralt av Västtrafik och gälla i hela Västra Götaland. Företaget beslutade att inte deltaga i denna upphandling som även gällde sjukresor. Därmed minskade antalet taxibilar och körningar drastiskt. Satsning gjordes i stället på turisttrafik och expressbusstrafik

2018

År 2018 var det dags för en ny upphandling av skolskjutstrafiken. Då erhöll Horredstrafiken avtal på tre bussar. Denna trafik kör vi fortfarande och har fått förnyat förtroende att fortsätta från och med år 2024.

2019

År 2019 lades bensinstationen ner. Pumpar, ledningar och tankar togs bort, men butiken finns kvar.

2021

År 2021 gick Bo Hultin bort efter att han under några år varit sjuklig och inte kunnat vara verksam i företaget.

2023

År 2023 den 1 april såldes företaget till Sennans Buss AB